Huisregels

Uiteraard gelden er tijdens het verblijf bij de Stoofpolder een aantal huisregels. Deze huisregels gelden op het gehele terrein en alle bijbehorende gebouwen van de Stoofpolder tijdens de gehele duur van het verblijf.

 • De accommodaties worden schoon en opgeruimd gehouden.
 • Plastic, papier, karton en glas afval wordt gescheiden.
 • Er zijn huisvuil containers aanwezig (achter de Oester).
 • Het is verboden op het binnenveld op het binnenveld te voetballen, dit kan op het recreatieveld.
 • Het is verboden in de gebouwen te roken.
 • Het is verboden pannen uit de keuken te gebruiken om personen te wekken in de ochtend.
 • Elk bed is voorzien van een matras en een kussen, overige zaken dienen zelf meegenomen te worden.
 • Tafels en stoelen dienen bij vertrek weer op dezelfde plaats teruggezet te worden.
 • Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken naast de Oester en achter de Parel.
 • De inrit en het terras dient vrij gehouden te worden voor eventuele hulpdiensten zoals brandweer of ambulance.
 • Gelieve geen plakband op deuren of raamkozijnen te gebruiken.
 • Er is overal in de groepsaccommodatie gratis Wifi beschikbaar.